Nwalie

Song

Nwalie

Umu Obiligbo

From the EP
Level Up

Umu Obiligbo Nwalie Mp3 Download

Nwalie is a love song about a man who is in love with a woman. The song is sung in the Igbo language and features traditional Igbo instrumentation.

The song begins with the man describing the woman's beauty and her grace. He sings about how she is the only woman for him and that he would do anything to make her happy. He also sings about how he is inspired by her strength and her determination.

The song then builds to a crescendo as the man declares his love for the woman. He sings about how he will never stop loving her and that he will always be there for her. The song ends with the man vowing to love the woman forever.


Umu Obiligbo Nwalie Lyrics

Na Olue ka osi elu nu (ehh ahh ehh)
Na Olue ka osi elu nu (ehh ahh ehh)
IYEH OH IYEH OH (EHH AHH IYE)
Iyeh oh iyeh oh (ehh ahh iye)
Iyeh o Chi mu kwuru (ahah)
Iyeh oh iyeh ohh (ehh)
Iyeh o Chi mu kwuru (ahah)
Iyeh oh Iyeh ohh (ehh)
Iyeh oo chi mu kwuru (ahah)
Iyeh
My bible tell me say
He that findeth a wife
Eziokwu n'folu ife dinma (ahah)
Ya ka mji choba nwa dinma ahh
When I went to London
I met a pretty lady
Mjuo nu ya afa ya
Osi mu Nwalieaku eh
Mkpuo ya Nwalie
I want to know your father, eii
Nwanu odi mu nma
(Ehh ahh ehh)
Okpuozor Nwannem
Anyi ga eje be nna ya
Humblesmith ehh
I want to know her father
Maka na nwa nu
Amaka kwa nma
Nwanyi na nma eh
Ugwu nwanyi bu di nu ya ahh (ehh)
Nwa nu amaka kwa nma (ehh)
Nwanyi na nma eh
Iyokoko iyokoko ehh
(Ehh ahh ehh)
Ngwa ka anyi jebbe nu Cubana
Ka anyi jebe nu Kampala (hei)
Wete kwa nu fotukulu
Izuahia n'oga ewe naa nu (hei)
Ka anyi jebbe nu Cubana
Ka anyi jebe nu Kampala
Wete kwa nu fotukulu
Izuahia n'oga ewe naa nu
Giwa ka ana eche (ogbor)
Egwu mu abatanu (ogbor)
Nwanu odi mu nma
(Aahhh ehh)
Giwa ka ana eche (ogbor)
Nwa n'acha kwa (Ogbor)
Your beauty n'eme mu
Isi warawara
Iye ohh
Nwa wu pokopoko chalachala
Pokopoko chalachala
Nwa wu pokopoko chalachala
Pokopoko chalachala
When you see a woman wey you like
Ro ya nso
No dey admire from afar
No be so
Tell am baby you're sexy (ahahh)
Baby you're pretty (ahahh)
You live in the city (ohh)
I love your dimple (ehh)
I want to marry you
I want to love you
Ka anyi mebe omenana (ohmm)
Enenu wu emenana (ohmm)
Afu nwanyi asuwa oyibo
Wa fa ncha bu efizi
If you love your woman hold am tight
Maka ndi eligbuo (oii)
Overtaking is allowed (pokom)
Onye ji igu
Ka ewu n'esi (pokom)
Atuolu omalu omalu (aii)
Walu ofeke ofe nnaba (ohmm)
Love is a beautiful thing brother
Ah ehh
Love is a beautiful thing, brother
When you want to marry
Mgbafu ka iga eji malu
Na nwanyi elikakwa
Mana ezi nwanyi di ukor
Nwanyi elikakwa
Mana ezi nwanyi di ukor
Ezi nwanyi di ukor
If you doubt me
Juor Obi Royce, Coza
Iyeh ohh, eh iya eehh ah
Ngwa ka anyi jebbe nu Cubana
Ka anyi jebe nu Kampala (hei)
Wete kwa nu fotukulu
Izuahia n'oga ewe naa nu (hei)
Ka anyi jebbe nu Cubana
Ka anyi jebe nu Kampala
Wete kwa nu fotukulu
Izuahia n'oga ewe naa nu

About Nwalie

Released 2019
Duration 04:27
Artist(s) Umu Obiligbo
Genre HighLife
Comment Box is loading comments...