Lyrics

Psalmos – Oku Itooju Mi ft. Tope Alabi (Lyrics)

DOWNLOAD/STREAM THE MP3 AUDIO HERE 


Psalmos – Oku Itooju Mi ft. Tope Alabi (Lyrics)

LYRICS :
Oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh

Verse 1 :

You picked me up and you cleaned me up
This is where you started from
Ni mo se mo p’o nibi t’on mumi lo
Ope olutoju adaadatan.

Chorus:

O Ku itoju mi /2x
Nibo n Bawa, bi o si iwo
O Ku itoju mi /2x
Thank you for your grace and mercy.
O KU itoju mi /2x

Adlibs :

(emi mimo)
(iwo lo ntoju mi)
Nibo n Bawa bi o si iwo
O Ku itoju mi eh eh , O Ku itoju mi oh
Thank you for your grace and mercy.

Verse 2 :

The force behind the pumping of my heart
Ise owo re ni
Iwo to ni iku ati iye
Your mercy has kept me
Ko to si mi ooo
O kan ka mi ye ni o, eh
To be a vessel unto honor .

Tope Alabi : KI lo ri ninu mi o o o

Harmony : Oh oh oh oh

Psalmos : I sing a melody (sing melody… )

Harmony :Oh oh oh

Psalmos : From my heart to you

Harmony : Oh oh oh oh oh oh oh
Psalmos : Jesus

Tope Alabi : Ki lo se je emi o o o o

Harmony : Oh oh oh

Psalmos : It could have been someone else

Hamony : Oh oh oh oh

Tope Alabi : Ite anu lo ti we mi
Latari owe mi lagbari kan le dede (oh oh oh oh oh)
Ki lo se j’emi

Chorus : o Ku itoju mi o , O Ku itoju mi o eh
Nibo n Bawa bi o si iwo
O Ku itoju mi, O KU itoju mi o eh ah
Thank you for your grace and mercy.
Eh O KU itoju mi eh, O Ku itoju mi
Nibo n Bawa bi o si iwo
O Ku itoju mi

(what can I do without you) , O

Ku itoju mi

(where would I be without you)

Thank you for your grace and mercy .

Mo n rowo re laye mi ii

Verse 3 :

Tope Alabi: Ojo to ro ti ba p’eyelemi po madiye aiye
O fi itoju ya mi soto
Obe re dun lawo mi
Mo n dan gbinrin
Olutoju alabo mi
Eni to Yan mi fe gidi o
Oh oh
Nibo n Bawa bi ko si iwo
O Ku itoju mi, o Ku itoju mi o o o o o o
Ta na ba pe mi
Bi ko si iwo o o o
O Ku itoju mi, o Ku itoju mi i
Talokolo mi layo
Bi o si iwo

You are my guide
You order my steps to life
My pace you determine my movements
I’ve never seen anyone so caring just like you
Oni itoju mi, alabo mi ni
Thank you for your grace and mercy

Emi mimo, Ose /2x. /
O Ku itoju mi, iwo ni mo ri Ki /3x
Emi mimo o

(Aremo lekun)
Emi mimo ose

(Awe mo we de)
O Ku itoju mi, iwo ni mo ri Ki ose
Ku itoju mi

( Aremo lekun)
O Ku itoju mi,

(Awe mo we de)

Oloja aremo
Nibo n Bawa bi ko si iwo
Ko sibi talewa biko ba si iwo
O Ku itoju mi, O Ku itoju mi Jesu mi oo
Thank you for your grace and mercy
O Ku itoju mi, (Daddy) O Ku itoju mi o o (Jesus)
Alabo at’alanu mi
O Ku itoju mi, oun toju mi o(alatileyin)
Ki lo ba pe mi biko si iwo (thank you LORD, thank you JESUS)
Mi o le j’ajegbagbe pe oun toju mi
oh oh ooh
Thank you for your grace and mercy

Psalmos – Oku Itooju Mi ft. Tope Alabi (Lyrics)